מדוע אנו קיימים.

מה קורה עם בתי ספר בישראל כיום?

כיום בישראל, אזרחים יהודים וערבים חיים בסביבה מאוד הפרדה - לעתים מקרוב השכונות הסמוכות, לעתים ערים ואזורים נפרדים. במפקד האוכלוסין האחרון של אזרחים ישראלים, 20 אחוז היו הערבים 80 אחוז יהודים. כמה הזדמנויות קיימות אינטראקציה משמעותית בין שתי הקבוצות הגדולות, במיוחד בתחומים של חינוך יסודיים ותיכוניים, אשר כמעט לגמרי מבודדים.

סגרגציה של מערכת החינוך הישראלית מהווה בעיה ברורה, נוטה לקדם עמדות יריבו ועמדות להפוך בשל ניצול על ידי תומכי אלימות. בתי הספר של אוכלוסיית המיעוט הערבי הפך חממה טינה ועוינות, ואילו בתי הספר של רוב האוכלוסייה היהודית לחזק את תחושת הבידוד מן הדאגות של אחרים.

מה קורה בבתי ספר כרגע היא קריטית לעתידה של ישראל. תלמידים מלמדים ישירות לקיים את הערכים של האומה, חיברות בעקיפין לקבוצות עם עמדות מגוונות כלפי המדינה ומוסדותיה. בתי ספר לבנות הקהילה בקרב הורים, מורים משפחות שכנות, המשפיעים על כמעט כל אדם - יהודי או ערבי - החיים בישראל. על ידי טיפוח קיום בשלום בסביבת בית הספר, יד ביד עוזר לשנות את האופן שבו ישראל רואה את עצמה, ואת הדרך שבה העולם רואה את ישראל.

עבודה בשיתוף עם משרד החינוך, יד ביד קיבלה אישור עבור כל ארבעת בתי הספר שלה, יחד עם השקעה ציבורית ניכרת. אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הקהילה וקבוצות ההורה בארבע קהילות היעד. כאשר יד ביד נוסדה בשנת 1997, רבים פקפקו אם הניסוי יכול לעבוד. עכשיו יש ביקוש לבתי ספר חדשים, שותפויות ביישובים חדשים, גיוס גבוה של תוכניות מבוססות.

Share this

Join our mailing list

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Hand in Hand: Center for Jewish-Arab Education in Israel:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.